duminică, iulie 21, 2024
SECŢIUNEA C CAEN

Firme care au codul CAEN 24 Industria metalurgică

Firme care au codul CAEN 241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

Firme care au codul CAEN 242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea

Firme care au codul CAEN 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului

Firme care au codul CAEN 244 Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase

Firme care au codul CAEN 245 Turnarea metalelor

Lasă un răspuns